Informácia o spracúvaní vašich osobných údajov

 
s ohľadom na súčasnú a budúcu spoluprácu pri rešpektovaní vašich práv podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (označované ako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ alebo „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) , ako aj podľa zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb, o telekomunikáciách z 16. júla 2004 a o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018 si prečítajte nasledujúce informácie.

Súhlas so spracúvaním údajov.

 
Vážení klienti, s veľkou radosťou by sme sa s Vami chceli podeliť o informácie, ktoré sa týkajú našich nových produktov, časovo obmedzených akcií a iných udalostí spojených s fungovaním spoločnosti Eko-Okna S.A. V tejto súvislosti by sme Vás radi požiadali o odoslanie Vašej e-mailovej adresy prostredníctvom formulára uvedeného nižšie. Na e-mail, ktorý uvediete, dostanete správu, pomocou ktorej budete môcť jednoduchým spôsobom potvrdiť (alebo nepotvrdiť) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci marketingových činností realizovaných našou spoločnosťou. Viac informácií nájdete v dolnej časti tejto internetovej stránky.

Práva vyplývajúce z ustanovení smernice o HDP

Právo na doplnenie údajov

 

V súlade so zápisom v článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžitú opravu svojich osobných údajov.

Na začatie procesu opravy údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo na odstránenie údajov („právo zostať zabudnutým“)

 

V súlade so zápisom v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžité odstránenie svojich osobných údajov.

Na začatie procesu odstraňovania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo na obmedzenie spracúvania

 

V súlade so zápisom v článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Na začatie procesu obmedzenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo na prenesenie údajov

 

V súlade so zápisom v článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu prenesenie svojich osobných údajov.

Na začatie procesu prenášania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo namietať

 

V súlade so zápisom v článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu ukončenie spracúvania svojich osobných údajov.

Na začatie procesu ukončenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Informácie o zákazníkovi

Informácia o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácia o spracúvaní vašich náborových údajov

Kontakt s inšpektorom ochrany osobných údajov

Obsah nariadenia o GDPR