Politika súkromia

 
 1. 1. Splošne informacije   
 2. 2. Upravljavec
  1. 2.1. Kontaktni podatki nadzornika za varstvo podatkov
  2. 2.2. Načela obdelave osebnih podatkov
  3. 2.3. Uporabniki podatkov 
 3. 3. Pravice in zakonitost obdelave
  1. 3.1. Pravice do osebnih podatkov
  2. 3.2. Zakonitost obdelave
 4. 4. Obdobje obdelave osebnih podatkov
  1. 4.1. Obdobje obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve
  2. 4.2. Obdobje obdelave osebnih podatkov (ki se nanašajo na podobo)
  3. 4.3. Obdobje obdelave osebnih podatkov za namene zaposlovanja
 5. 5. Nameni obdelave osebnih podatkov   
  1. 5.1. Osnovni nameni
  2. 5.2. Podrobni nameni
 6. 6. Oblikovanje profilov – Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads
 7. 7. Politika piškotkov
  1. 7.1. Piškotki? Kaj je to?
  2. 7.2. Dnevnik dogodkov na strežniku »Log«
  3. 7.3. Zbiranje podatkov o uporabnikih spletnega mesta
  4. 7.4. Fastcall www. Web
 8. 8. Politike zasebnosti na drugih področjih delovanja podjetja
  1. 8.1. Politika zasebnosti – Nebesa v Mestu
  2. 8.2. Pravilnik o uporabi spletnih mest www.trwala-adoracja.eu in www.trwala-adoracja.pl z izjavo glede obdelovanih osebnih podatkov
 9. 9. Window4you, web side
  1. 9.1. Pravilnik o izvajanju storitev za uporabnike konfiguratorja Window4U
 10. 10. Končne določbe, spremembe politike zasebnosti

 

1. Splošne informacije

Podjetje EKO-OKNA S.A. s sedežem v Kornicah je vodilni evropski proizvajalec oken in vrat.

V tej politiki zasebnosti bi vas radi seznanili z načinom obdelave osebnih podatkov za potrebe uporabe spletne strani

https://ekookna.pl/ in https://rodo.ekookna.pl ter pokazali, katera orodja uporabljamo, in določili posamezne mehanizme obdelave osebnih podatkov.

Navedeni podatki se nanašajo tudi na druga področja dejavnosti podjetja EKO-OKNA S.A. (glejte kazalo).

 

2. Upravljavec, uporabniki podatkov

Upravljavec

Podjetje EKO-OKNA S.A., ul. Spacerowa 4, 47-480 Kornice KRS: 0000586067, je upravljavec osebnih podatkov, kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), znani tudi kot direktiva SUVP.

2.1 Kontaktni podatki nadzornika za varstvo podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z načinom obdelave osebnih podatkov, se obrnite na imenovanega nadzornika osebnih podatkov, ki je na voljo na naslovu: iod@ekookna.pl ali telefonski št. 572.337.224.

Upravljavcu lahko pišete tudi na naslov:

EKO-OKNA S.A.

Inspektor Ochrony Danych

ul. Spacerowa 4

47-470 Kornice

 

2.2 Načela obdelave osebnih podatkov

Med obdelavo osebnih podatkov si upravljavec prizadeva za spoštovanje načel:

 1. 1. preglednosti – kar je tesno povezano z naložitvijo obveznosti sporočanja upravljavcu;
 2. 2. pravičnosti – da se osebni podatki obdelujejo v skladu s temeljnimi načeli pravnega reda;
 3. 3. zakonitosti – upravljavec obdeluje osebne podatke skladno s predvideno pravno podlago in na podlagi pridobljenega soglasja;
 4. 4. omejitve namena – upravljavec obdeluje osebne podatke za določene, izrecne in zakonite namene;
 5. 5. najmanjšega obsega podatkov – podatki, ki jih zbiramo, so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za doseganje namena obdelave;
 6. 6. točnosti – zbiramo le točne podatke, ki jih posodabljamo v primeru zaznave netočnosti ali nepopolnosti;
 7. 7. omejitve shranjevanja – podatke shranjujemo le toliko časa, koliko je to potrebno;
 8. 8. celovitosti in zaupnosti – pri obdelavi zagotavljamo ustrezno zaščito, vključno z zaščito pred izgubo, uničenjem ali poškodbo;
 9. 9. odgovornosti –zakonsko smo obvezani spoštovati vsa navedena načela.

 

2.3 Uporabniki podatkov

Upravljavec posreduje osebne podatke obdelovalcem na podlagi pogodbe o pogodbeni obdelavi. Med tovrstne obdelovalce spadajo dobavitelji računalniških sistemov in IT-storitev, oglaševalske agencije, podjetja za izvajanje oglaševalskih dogodkov (e-mail naslov, naročilnica), podjetja za upravljanje z zbirkami e-mail naslovov, podizvajalci storitev in subjekti, zakonito upravičeni do dostopa do podatkov – sodišča, organi pregona – vendar morajo ti organi za posredovanje podatkov podati ustrezno pravno podlago.

Na podlagi pogodbe o pogodbeni obdelavi podatke posredujemo tudi zavarovalnicam, skladno z določeno pravno podlago.

 

3. Pravice in zakonitost obdelave

3.1 Pravice do osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta naslednje pravice:

 1. 1. Pravica do popravka – upravljavec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja popraviti netočne podatke v zvezi s posameznikom.
 2. 2. Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe) – upravljavec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, ki se nanašajo na posameznika, ki ta izbris zahteva.
 3. 3. Pravica do omejitve obdelave – upravljavec omeji obdelavo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, kadar veljajo primeri iz člena 18 uredbe SUVP.
 4. 4. Pravica do prenosljivosti podatkov – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar veljajo primeri iz člena 20 uredbe SUVP.
 5. 5. Pravica do ugovora – posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s členom 21 uredbe SUVP.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da so kršene njegove pravice, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679, lahko vloži pritožbo v elektronski ali papirnati obliki pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov, in sicer v skladu s postopki, opisanimi na strani Urada za varstvo osebnih podatkov (www.uodo.gov.pl).

 

3.2 Zakonitost obdelave

Upravljavec obdeluje osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi in pravnimi podlagami, ki se nanašajo na obdelovanje osebnih podatkov. Te podlage izhajajo iz člena 6 uredbe SUVP in določajo zakonitost obdelave, kadar je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. a.i.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov.
 2. a.i.2. Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.
 3. a.i.3. Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.
 4. a.i.4. Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.
 5. a.i.5. Obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.
 6. a.i.6. Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar (...).

 

4. Obdobje obdelave osebnih podatkov

4.1 Obdobje obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve

Če je za obdelavo podatkov podano soglasje, se bodo ti obdelovali toliko časa, dokler soglasje ne bo preklicano, po preklicu soglasja pa še do poteka zastaralnih rokov v zvezi s terjatvami, ki jih lahko uveljavlja podjetje EKO-OKNA S.A. ali ki se uveljavljajo zoper njega.

 

4.2 Obdobje obdelave osebnih podatkov (ki se nanašajo na podobo)

Delodajalec obdeluje posnetke (slike) le v namene, za katere so bile zbrane, in jih shranjuje za obdobje, ki ne presega 3 mesecev od datuma snemanja (če so posnetki dokaz v kakršnem koli pravnem postopku, se obdobje shranjevanja posnetkov podaljša do pravnomočnega zaključka postopka).

Osebni podatki iz varnostnih posnetkov se shranjujejo na strežnikih podjetja in so pod nadzorom IT-oddelka.

 

4.3 Obdobje obdelave osebnih podatkov za namene zaposlovanja

Osebni podatki za namene zaposlovanja se shranjujejo 12 mesecev od trenutka oddaje dokumentov (CV).

Osebni podatki, ki se nanašajo na podobo in so povezani s trženjem (uporaba slik na spletni strani, družbena omrežja, trženjsko gradivo), se shranjujejo 6 mesecev od prenehanja delovnega razmerja.

 

5. Nameni obdelave osebnih podatkov

5.1 Osnovni nameni

 1. 1. Izvajanje trženjskih dejavnosti, zlasti:
  1. – pošiljanje tiskovin informacijskega značaja (katalogi, letaki, brošure ipd.);

  2. – pošiljanje povabil, zahval, voščil ipd.,

  3. -pošiljanje reklamnih dodatkov.

  Právny základ: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov.

 2. 2. Izvajanje in zagotavljanje elektronskih storitev, zlasti po elektronski pošti z uporabo sredstev za elektronsko komuniciranje:
  1. – pošiljanje sporočil oglaševalskega značaja, t. i. spletnih novic, ki vsebujejo promocijske ponudbe, informacije o novih izdelkih, spremembe v ponudbi izdelkov ipd.

  Právny základ: Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.

 3. 3. Izvajanje poslovnih in trženjskih dejavnosti z uporabo telefonskih številk in elektronskih naslovov, ki so na voljo za uporabo na spletu:
  1. – telefonski stik s pravnimi in fizičnimi osebami v zadevah, povezanih z vzpostavitvijo morebitnega poslovnega sodelovanja, zbiranjem informacij o kakovosti izdelkov, potrebami v zvezi z reklamnim gradivom ipd.

  2. – zverejnenie adresných údajov maloobchodných predajní zákazníkov na webovej stránke EKO-OKNA S.A.

  Právny základ: Zákon zo 16. júla 2004. Telekomunikačné právo, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, čl. 6 sek. 1 písmeno.

5.2 Podrobni nameni

Upravljavec je podrobne namene predstavil v dokumentu »Evidenca dejavnosti obdelave«.

 

6. Oblikovanje profilov – Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads

Obveščamo vas, da na spletni strani podjetja Eko-Okna S.A. uporabljamo orodji Google Analytics in Google Tag Manager, ki ju je razvilo podjetje Google LLC s sedežem na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, Združene države Amerike. Orodji se uporabljata za analiziranje statistik spletnih strani.

Več informacij si lahko preberete na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Upravljavec uporablja orodje Google Ads za oblikovanje profilov zaradi neposrednega trženja, to je za ustvarjanje take ponudbe podjetja, ki bi bila prilagojena »profilu« določenega uporabnika.

Ostala zgoraj navedena orodja se uporabljajo le v statistične in analitične namene, kot tudi za omogočanje učinkovitejšega dostopa stranke do storitev in izdelkov podjetja Eko-Okna S.A.

Uporabnik lahko preverja informacije, ki jih zbira orodje Google, na spletni strani »Nastavitve oglasov«, zavihek »Moja aktivnost«, z namestitvijo razširitev za blokiranje Google Analytics ali z uporabo zasebnega brskalnika – https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

7. Politika piškotkov

7.1 Piškotki

»Piškotki« (ang. cookies) so majhne datoteke, ki se naložijo in hranijo na lokalnem računalniku ali drugi napravi uporabnika med obiskovanjem spletne strani.

Datoteke »cookies« (t. i. piškotki) so računalniški podatki, zlasti besedilne datoteke, ki se shranijo v napravi uporabnika spletne strani. Piškotki se najpogosteje uporabljajo za optimizacijo in prilagajanje načina uporabe spletnega mesta. Uporabljajo se tudi v namen zbiranja statističnih podatkov za prepoznavanje načina uporabe spletne strani. S pomočjo teh podatkov se pozneje izboljšata struktura in vsebina spletne strani.

Podjetje Eko-Okna S.A. obdeluje osebne podatke, ki jih vsebujejo »piškotki«, ko uporabniki obiskujejo spletno stran www.ekookna.pl (ali www.ekookna.com) v naslednje namene:

 • shranjevanje podatkov v kontaktnih obrazcih ali obrazcih za kandidaturo,
 • vodenje anonimnih statistik, ki predstavljajo način uporabe spletnega mesta,
 • prilagajanje vsebine spletnega mesta preferencam posameznega uporabnika,
 • shranjevanje izbire uporabnika glede privolitve (ali odpovedi) v obdelovanje osebnih podatkov.

»Piškotki« se shranjujejo določen čas, ki ga ureja parameter v datoteki »cookie«. Uporabnik lahko vklopi ali izklopi piškotke v nastavitvah spletnega brskalnika. Lahko tudi redno briše piškotke na svoji napravi. Za to mora izbrati možnost »brisanje uporabnikovih podatkov« (predpomnilnik, piškotki, zgodovina brskanja ipd.), ki je na voljo pri vsakem spletnem brskalniku. Uporaba zasebnega brskalnika prav tako izklopi shranjevanje »piškotkov« na uporabnikovi napravi.

Spletni brskalniki privzeto dovoljujejo shranjevanje »piškotkov« na končni napravi. Uporabnik lahko konfigurira brskalnik tako, da ta samodejno onemogoči sprejemanje »piškotkov« ali vsakokrat dobi sporočilo o pošiljanju tovrstne datoteke na uporabnikov računalnik. Ustrezne informacije o uporabi »piškotkov« in njihovi morebitni konfiguraciji so na voljo v nastavitvah brskalnika.

Za »piškotke« je upravljavec določil 14-mesečno obdobje shranjevanja osebnih podatkov, to je podatkov, povezanih s »piškotki« in uporabniškimi identifikatorji. Če uporabnik ne obiskuje spletnega mesta, bodo piškotki, ki se nanašajo na določenega posameznika, po poteku tega obdobja izbrisani iz podatkovne zbirke Google Analytics. Vsaka nova aktivnost (obisk katere koli strani spletnega mesta) povzroči shranjevanje podatkov in obnovo 14-mesečnega obdobja shranjevanja osebnih podatkov. Izbris podatkov ne vpliva na skupna poročila, ki jih upravljavec ustvari v orodju Google Analytics v informacijske namene.

 

7.2 Dnevnik dogodkov na strežniku »Log«

Upravljavec osebnih podatkov ob vsakem obisku spletnega mesta s strani katerega koli posameznika zbira in shranjuje tako imenovane zapise v dnevniku strežnika, ki vsebujejo podatke o internetni povezavi v namen prikaza spletne strani: IP-naslov, datum in uro povezave, količino poslanih podatkov in podatke o prenesenih datotekah. Ti podatki o dostopu so anonimizirani in se uporabljajo le za zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja (npr. analiza načina delovanja računalniških sistemov) in varnosti spletnega mesta (npr. omogočajo zaznavanje nepravilnosti ali poskusov neupravičenega dostopa).

 

7.3 Zbiranje podatkov o uporabnikih spletnega mesta

Podjetje Eko-Okna S.A. uporablja storitve Google Analytics, Universal Analytics podjetja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Te storitve upravljavcu omogočajo spremljanje gibanja uporabnikov po spletnem mestu. Zbrani podatki se v okviru omenjenih storitev obdelujejo anonimno, na način, ki onemogoča prepoznavanje uporabnika. Podatki so zbirni in anonimni, kar pomeni, da ne vsebujejo podatkov o značilnostih, ki bi omogočale prepoznavanje obiskovalca spletnega mesta. Mehanizem temelji na posebnem kodu »JavaScript«, ki je vgrajen v spletno stran. Ko uporabnik pride na spletno mesto, kod prenese pomembne podatke o uporabniku in jih posreduje orodju Google Analytics.

S pomočjo omenjenih storitev upravljavec zbira naslednje podatke:

 • vir in sredstvo, ki se uporablja za obisk spletne strani,
 • edinstveni oglaševalski identifikator uporabnika,
 • način vedenja uporabnika na spletni strani (npr. trajanje seje, odprte podstrani),
 • podatki o napravah in brskalnikih, ki jih uporabljajo obiskovalci,
 • IP in domena,
 • geografski podatki, e,
 • demografski podatki (starost, spol).

Več informacij o tem, kako storitev Google Analytics zbira in obdeluje osebne podatke, najdete na spletnih straneh: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ in https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Orodje Google Analytics podpira tudi razširitev za brskalnik, ki ob namestitvi in aktivaciji onemogoči delovanje orodja Google Analytics na vseh straneh, ki jih obiskuje uporabnik – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Upravljavec uporablja storitev Google Maps podjetja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Ta storitev omogoča prikaz interaktivnega zemljevida neposredno na spletni strani ter uporabo funkcije zemljevida. Če je uporabnik vklopil ustrezno funkcijo Google, lahko prejema informacije o trenutni lokalizaciji uporabnika (GPS-signal iz uporabnikove naprave ali informacije o približni lokaciji uporabnika). Če je uporabnik ob tem prijavljen v svoj Google-račun, so zgoraj omenjeni podatki povezani z njegovim računom. Google shranjuje zgoraj omenjene podatke kot uporabne profile in jih uporabi v namene oglaševanja, raziskave trga in/ali oblikovanje spletnega mesta glede na povpraševanje. Uporabnik lahko ugovarja oblikovanju tovrstnih profilov, za kar se mora obrniti na podjetje Google.

Upravljavec uporablja orodje Google Tag Manager podjetja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Ta rešitev omogoča hitro in enostavno posodobitev sledilnih kod in povezanih delov kode, t. i. tagov, na spletnem mestu. Upravljavec uporablja zgoraj omenjena orodja npr. za izračun izvedbe vnaprej določenih »nalog« na spletni strani – npr. pošiljanje obrazca, prenos datoteke ali uporaba iskalnika. Tako pridobljeni podatki onemogočajo identifikacijo določenih posameznikov, omogočajo le izvedbo podrobnejše analize gibanja in prepoznavanje vedenja uporabnikov na spletni strani.

Podjetje Google Inc. je prejelo potrditev o skladnosti obdelave osebnih podatkov z zasebnostnim ščitom EU-ZDA – https://www.privacyshield.gov/participant

Upravljavec uporablja vtičnik za Facebook. Družbeno omrežje Facebook upravlja podjetje Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska). Ustrezni del kode, vdelan v spletno stran, omogoča povezovanje Facebook-profila podjetja Eko-Okna S.A. z obiski spletne strani, preusmerjenimi s spletnega mesta Facebook. Z namestitvijo vtičnika dobavitelj storitve dobi sporočilo, da je uporabnikov brskalnik odprl ustrezno spletno stran, tudi če uporabnik nima profila oziroma trenutno ni prijavljen. Podatki (vključno z IP-naslovom) se posredujejo neposredno iz brskalnika na strežnik in se hranijo tam. Če je uporabnik prijavljen v storitev, ki jo nudi Facebook, se lahko obisk spletne strani poveže z uporabniškim profilom. O namenu in obsegu zbiranja osebnih podatkov ter o načinu obdelave in uporabe osebnih podatkov s strani dobavitelja si lahko preberete na spletnih straneh Facebook.

Zbiranje in beleženje osebnih podatkov se izvajata le v namene poročanja. Osebni podatki se obdelujejo digitalno z uporabo teleinformacijskega sistema s šifriranim dostopom do podatkov prek SSL.

Upravljavec uporablja orodje Google Ads v namen oblikovanja profila uporabnika spletne strani in uporabe teh anonimnih podatkov (npr. odpiranje določenih podstrani, izpolnjevanje kontaktnega obrazca ipd.) v oglaševalske namene. Ta rešitev omogoča vzpostavitev tesnejšega stika z uporabniki, ki so obiskali spletno mesto Eko-Okna S.A., s prikazovanjem prilagojenih reklam med obiskom drugih spletnih strani ali uporabo iskalnika Google. To upravljavcu pomaga učinkovito spodbujati prejemnike reklam k nakupu ponujenih izdelkov. Uporabnik lahko onemogoči zbiranje individualiziranih podatkov. Več informacij glede prilagajanja reklamnih vsebin in nastavitev lahko najdete na spletni strani –https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

 

7.4 Fastcall www. Web

Upravljavec na spletnem mestu uporablja obrazec sistema »Fastcall«, ki ga ponuja podjetje 3way (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Varšava, Poljska). Uporaba obrazca je prostovoljna in neobvezna. Telekomunikacijski sistem uporabi posredovane kontaktne podatke (ime in priimek/ime podjetja, telefonska številka) za vzpostavitev telekomunikacijske povezave med ustrezno poslovno enoto upravljavca in številko stranke.

 

8. Politike zasebnosti na drugih področjih delovanja podjetja

8. 1. Politika zasebnosti - Nebesa v Mestu

Spoštovani,

ob spoštovanju vaših pravic, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»Splošna uredba o varstvu podatkov« ali »SUVP«) ter Zakona o elektronskem opravljanju storitev z dne 18. julija 2002, Zakona o telekomunikacijah z dne 16. julija 2004 in Zakona o varstvu osebnih podatkov z dne 10. maja 2018, vas prosimo, da se seznanite s spodnjimi informacijami.

KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Eko-Okna S.A. s sedežem v Kornicah. Z nami lahko stopite v stik tako, da nam pišete na naslov: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Poljska. Prav tako lahko v vseh zadevah v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov stopite v stik neposredno z upravljavcem prek imenovanega nadzornika za varstvo podatkov tako, da pišete na zgoraj navedeni naslov v Kornicah ali na e-poštni naslov: iod@ekookna.pl.

KOMU LAHKO POŠLJEMO OSEBNE PODATKE?

Zbrane podatke, kot so MAC-naslov naprave, telefonska številka, ime naprave, model naprave, podatki o obiskanih straneh, lahko posredujemo le državnim organom, organom pregona (policija, tožilstvo, sodišče).

KAKŠNE PRAVICE IMATE GLEDE SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IN KAKO DOLGO BOMO VAŠE PODATKE OBDELOVALI?

Pravico imate zahtevati dostop do podatkov, popravek, odstranitev ali omejitev njihovega obdelovanja, lahko tudi ugovarjate obdelavi ali uveljavite druge pravice, ki izhajajo iz uredbe SUVP. Zahteve iz tega naslova je treba poslati neposredno na zgoraj navedeni poštni ali elektronski naslov.

V primeru kršitev vaših pravic, ki izhajajo iz zgoraj navedene uredbe, imate pravico do vložitve pritožbe v elektronski ali papirnati obliki pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov, in sicer v skladu s postopki, opisanimi na strani Urada za varstvo osebnih podatkov (www.uodo.gov.pl).

Osebni podatki se shranjujejo 12 mesecev od datuma izvedbe klica oziroma poskusa izvedbe klica, ko pa ta rok poteče, je treba podatke uničiti, razen podatkov, ki so zaščiteni v skladu z drugimi predpisi.

 

Pravna podlaga: Zakon o telekomunikacijah z dne 16. julija 2004, člen 180a., odstavek 1.

 

KAKŠNI SO NAMEN, PRAVNA PODLAGA IN VIRI ZA OBDELOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Podatke, kot so MAC-naslov naprave, telefonska številka, ime naprave, model, podatki o pregledovanju spletnih strani, zbiramo za namene, povezane z:

 1. 1. Računalniško varnostjo deljenega računalniškega omrežja:

Pravna podlaga: Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, člen 6, odstavek 1, točka f – (obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ... ) in Zakon o varstvu osebnih podatkov z dne 10. maja 2018.

Osebne podatke v smislu pravnih določb (npr. naslov IP), ki se nanašajo na obiskovalce spletne strani Eko-Okna S.A. in so zbrani s pomočjo zgoraj omenjenega orodja Google Analytics, uporabljamo zlasti za namene opravljanja analize omrežnega prometa (za statistične namene).
 

INFORMACIJA O MOŽNOSTI PREKLICA SOGLASIJ ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z uporabo piškotkov za namene analize omrežnega prometa se lahko strinjate po vstopu na spletno stran podjetja Eko-Okna S.A. Prav tako imate pravico, da stopite v stik z nadzornikom za varstvo osebnih podatkov z namenom umika soglasja za obdelovanje teh podatkov.

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne bo poslal tretji državi in mednarodnim organizacijam.

Soglasje (ali preklic) za obdelovanje osebnih podatkov je na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.rodo.ekookna.pl.

 

8.2 Pravilnik o uporabi spletnih strani www.trwala-adoracja.eu in www.trwala-adoracja.pl z izjavo glede obdelovanih osebnih podatkov

Spoštovani,

ob spoštovanju vaših pravic, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»Splošna uredba o varstvu podatkov« ali »SUVP«) in Zakona o varstvu osebnih podatkov z dne 10. maja 2018,

vas prosimo, da se seznanite s spodnjimi informacijami.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Prek spletnih strani www.trwala-adoracja.pl, in www.trwala-adoracja.eu lahko prostovoljno prijavite svojo udeležbo pri čaščenju, ki poteka v kapeli pri podjetju EKO-OKNA S.A. Poleg tega lahko prejemate dodatne informacije o načrtovanih dogodkih čaščenja.

 

Posamezniki, ki se želite prijaviti na prejemanje informacij o načrtovanih dogodkih čaščenja, ne zanima pa vas spletna registracija, lahko prostovoljno, z izpolnitvijo letaka, posredujete svoje osebne podatke za namen poznejšega stika s koordinatorjem neprekinjenega čaščenja.

Aplikacija »Neprekinjeno Čaščenje« vas po elektronski pošti in/ali prek SMS-obvestila (način delovanja aplikacije bo še usklajen) opozarja na roke, v zvezi s katerimi ste podali izjavo glede udeležbe. Omenjeni koordinatorji vas bodo tudi spodbujali k udeležbi pri čaščenju.

Prijava je prostovoljna in ni povezana s kakršnimi koli obveznostmi ali določbami glede posredovanih osebnih podatkov. Prijava vaših osebnih podatkov na tradicionalen način ali prek aplikacije naj bi omogočila načrtovanje dogodkov čaščenja v kapeli. Kadar koli se lahko z deaktiviranjem računa odjavite iz aplikacije (glejte spodaj). Mogoče bo tudi podati izjavo o preklicu privolitve, na podlagi katere poteka obdelava podatkov. Izjavo lahko pošljete na naslov iod@ekookna.pl ali jo podate med telefonskim pogovorom s koordinatorjem neprekinjenega čaščenja.

Račun lahko ustvarite ali deaktivirate na spletni strani: www.trwala-adoracja.pl oziroma www.trwala-adoracja.eu Za oblikovanje novega računa se prijavite na zgoraj navedeni spletni strani in izberite »Za ustvarjanje novega računa kliknite tukaj«. Račun se deaktivira prek povezave »Uredi profil«. Na dnu strani izberite »Za deaktiviranje računa kliknite tukaj«.

Tudi če ne privolite v obdelavo osebnih podatkov, se lahko udeležite dogodkov čaščenja, skladno z določenim urnikom.

 

KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Eko-Okna S.A. s sedežem v Kornicah. Z nami lahko stopite v stik tako, da nam pišete na naslov: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Poljska. Prav tako lahko v vseh zadevah v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov stopite v stik neposredno z upravljavcem prek imenovanega nadzornika za varstvo podatkov (Roman Kurzydem) tako, da pišete na zgoraj navedeni naslov v Kornicah ali na e-poštni naslov: iod@ekookna.pl, tel. 572 337 224.

 

KAKŠNI SO NAMEN, PRAVNA PODLAGA IN VIRI ZA OBDELOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Zbrane osebne podatke (ime, kraj, starost, e-naslov, telefonska številka) podjetje Eko-Okna S.A. obdeluje v namene, ki se nanašajo na izvajanje naslednjih dejavnosti:

 • Prijava vaših osebnih podatkov

(Register udeležbe pri čaščenju, tj. izjava o udeležbi, sprememba datuma udeležbe, odpoved dogodka, ohranjevanje neprekinjenosti čaščenja. Telefonski klici in pošiljanje e-mailov s predlogi glede datuma dogodka čaščenja. )

Koordinatorji neprekinjenega čaščenja potrjujejo datum dogodka čaščenja po elektronski pošti, prek SMS-obvestila ali telefona. Poleg tega vas koordinatorji povabijo na čaščenje prek elektronskega sporočila ali telefona.

 • Uporaba statističnih podatkov

Podjetje EKO-OKNA S.A. zagotavlja obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov le v namene, za katere se ti podatki zbirajo.

Pravna podlaga: Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, člen 6, odstavek 1, točka a, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

 

KOMU LAHKO POŠLJEMO OSEBNE PODATKE

Osebne podatke lahko posredujemo državnim organom, pravosodnim organom (policija, tožilstvo, sodišče, inšpektorat za delo) in zavarovalnicam.

 

OBDOBJE, MESTO SHRANJEVANJA REGISTRA, PREKLIC PRIVOLITVE

Podjetje EKO-OKNA S.A. vas obvešča, da obdelava osebnih podatkov poteka do preklica privolitve, na podlagi katere se podatki obdelujejo.

Omenjeni podatki se shranjujejo na strežnikih upravljavca, pod nadzorom IT-oddelka.

Izjava o preklicu privolitve se lahko poda z:

 •  vložitvijo pisne izjave pri upravljavcu ali med telefonskim pogovorom s koordinatorjem neprekinjenega čaščenja;
 • deaktiviranjem računa na spletni strani www.trwala-adoracja.pl in www.trwala-adoracja.eu (glejte Splošne informacije)

Osebni podatki se obdelujejo največ 2 tedna od vložitve izjave o prekinitvi privolitve v obdelavo osebnih podatkov. Nato bodo vaši osebni podatki samodejno uničeni.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila opravljena na podlagi te privolitve pred preklicem.

Čas obdelovanja vaših osebnih podatkov se lahko podaljša v primeru, če pred katerim koli državnim organom poteka postopek. Če so osebni podatki dokaz v tovrstnem postopku, se rok za izbris osebnih podatkov podaljša do pravnomočnega zaključka postopka. .

 

KAKŠNE PRAVICE IMATE GLEDE SVOJIH OSEBNIH PODATKOV?

Pravico imate zahtevati dostop do podatkov, preklic privolitve v obdelavo osebnih podatkov, popravek, odstranitev ali omejitev njihovega obdelovanja. V primeru kršitev vaših pravic, ki izhajajo iz državnih predpisov in Uredbe, imate pravico do vložitve pritožbe v elektronski ali papirnati obliki pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov, in sicer v skladu s postopki, opisanimi na strani Urada za varstvo osebnih podatkov (www.uodo.gov.pl).

Hkrati podjetje EKO-OKNA S.A. kot upravljavec osebnih podatkov zagotavlja, da je uvedlo vsa tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje ustrezne zaščite zbranih osebnih podatkov.

 

9. Window4U, web side

9.1 Pravilnik o izvajanju storitev za uporabnike konfiguratorja Window4U

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Ta pravilnik določa načela uporabe konfiguratorja Window4U in pogoje izvajanja te storitve s strani EKO-OKNA S.A. za uporabnike konfiguratorja Window4U.

2. Tehnični pogoji za uporabo konfiguratorja Window4U so naprava z dostopom do internetnega omrežja, spletni brskalnik in račun elektronske pošte.

2. OPREDELITVE

1. Konfigurator Window4U – spletno mesto s ponudbami.

2. Operater: EKO-OKNA S.A. s sedežem v Kornicah NIP 6391813241, REGON 277925708.

3. Upravljavec osebnih podatkov: EKO-OKNA S.A. s sedežem v Kornicah NIP 6391813241, REGON 277925708.

4. Uporabnik – trgovec, v celoti poslovno sposobna polnoletna fizična oseba, pravna oseba, organizacijska enota, ki ima v skladu s posebnimi predpisi pravno osebnost, ali organizacijska enota brez pravne osebnosti, ki lahko v lastnem imenu pridobi pravice in obveznosti, ki je ustvarila račun na način, ki ga predvideva pravilnik.

5. Konfigurator Window4U – je spletni konfigurator, ki ga vodi operater na spletnem naslovu www.window4u.eu , namenjen predstavljanju, trženju in oglaševanju izdelkov operaterja. Račun – s strani operaterja in za uporabnika aktivirana zbirka uporabnikovih osebnih podatkov ter podatkov o njegovi aktivnosti, vedenju in dejavnostih v okviru Konfiguratorja Window4U.

6. Pravilnik – ta pravilnik.

7. Poslovni partner – podjetnik, ki sodeluje z uporabnikom na podlagi pogodbe o sodelovanju.

8. Pogodba – pogodba o izvajanju storitev v konfiguratorju Window4U, ki se sklene za nedoločen čas med uporabnikom in operaterjem, na način, določen v pravilniku. Predmet pogodbe je izvajanje storitev v obsegu in pod pogoji, ki jih določa pravilnik.

3. SPLOŠNI POGOJI UPORABE KONFIGURATORJA WINDOW 4U

1. Uporabniki lahko brezplačno uporabljajo konfigurator Window 4U.

2. Podatki na spletni strani konfiguratorja www.window4u.eu ne predstavljajo ponudbe v smislu civilnega zakonika, so pa samo povabilo k sklenitvi pogodbe (skladno z 71. členom poljskega civilnega zakonika).

3. Operater ni prodajalec niti stranka pri transakcijah, ki jih izvajajo uporabniki. V konfiguratorju Window4U operater nudi podatke o izdelkih in omogoča vzpostavitev stika s poslovnim partnerjem za namen sklenite kupoprodajne pogodbe med uporabnikom in poslovnim partnerjem.

4. Operater si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov v ponudbi, uvedbe novih izdelkov, vodenja in preklica promocijskih akcij na spletni strani ter njihovega spreminjanja.

5. Operater ne odgovarja za:

a) izvajanje dobave izdelkov v zvezi z naročilom, ki ga je uporabnik oddal prek konfiguratorja Window4U oziroma v okviru poslovne ponudbe uporabnika;

b) garancijske obveznosti in pravice potrošnikov povezane z izdelkom in prodajno transakcijo;

c) neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev pogodbene obveznosti uporabnika.

6. Avtorske premoženjske pravice do komponent konfiguratorja Window4U (logotip spletnega mesta, vsebine, struktura) in pravice industrijske lastnine, vključno s pravico iz blagovne znamke na spletnem mestu, so lastnost operaterja ali tretjih subjektov, operater pa ima pravico do izkoriščanja teh pravic pri konfiguratorju Window4U v informacijske namene.

7. Če je mogoče, operater opravlja potrebna vzdrževalna dela na spletni strani v nočnem času.

8. Avtomatiziran dostop do konfiguratorja Window4U in njegovih vsebin je prepovedan, razen če se operater s tem strinja. Prepovedana je zlasti uporaba robotov, pajkov in drugih avtomatiziranih orodij, ki omogočajo uporabo spletnega mesta brez aktivnosti s strani uporabnika.

9. Uporabnik ni upravičen do kopiranja, razširjanja, reproduciranja ali spreminjanja katerih koli vsebin, vključno s podatki v konfiguratorju Window4U.

10. Uporabnik se zavezuje, da ne bo posredoval kakršnih koli vsebin, ki bi kršile javni red.

4. REGISTRACIJA, SKLENITEV POGODBE, PRIJAVA

1. Registracija v konfiguratorju Window4U poteka po odobritvi pravilnika in navedbi osebnih podatkov uporabnika, zlasti imena podjetja, imena, e-mail naslova, telefonske številke in gesla. Navedeni podatki morajo ustrezati dejanskemu stanju, to pomeni, da morajo biti resnični, veljavni in popolni.

2. Po izpolnitvi registracijskega obrazca prejme uporabnik na navedeni naslov elektronske pošte sporočilo s potrdilom registracije in druge informacije, predvidene zakonom. Uporabnik mora prebrati to sporočilo, da bi končal postopek registracije.

3. Do sklenitve pogodbe o izvajanju storitev pod pogoji, določenimi v pravilniku, pride v trenutku zaključka registracije na način iz 3. točke.

4. V okviru pogodbe iz 4. točke operater ustvari in uporabniku daje dostop do računa Window4U, ki omogoča uporabo konfiguratorja v skladu s tem pravilnikom.

5. Prepovedana je uporaba računa druge osebe in dajanje dostopa do računa tretjim osebam.

5. OSEBNI PODATKI; VARSTVO ZASEBNOSTI

1. Osebni podatki uporabnikov se obdelujejo v skladu z zakonodajo, vključno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov z dne 10. maja 2018, (Dz. U. poz. 1000), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljevanju: uredba SUVP, in Zakonom o elektronsko zagotovljenih storitvah z dne 18. julija 2002. Osebni podatki uporabnikov se obdelujejo v namen izvajanja storitev za te uporabnike.

2. Operater uporablja razpoložljiva tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje zaščite obdelovanih osebnih podatkov, vključno z zaščitnimi sredstvi računalniške narave (med drugim, sistemi za šifriranje podatkov). Operater ščiti osebne podatke pred posredovanjem nepooblaščenih oseb in pred drugimi primeri razkritja, izgube, uničenja ali nepooblaščene spremembe določenih podatkov, ter pred obdelavo, ki bi kršila veljavne predpise.

3. Upravljavec uporabnikom zagotavlja uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in popravka teh podatkov ter pravico do nadzora nad obdelavo osebnih podatkov v skladu z načeli iz tega zakona V okviru uveljavljanja pravice do nadzora nad obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, so uporabniki zlasti upravičeni do vložitve – v primerih, ki jih ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov – pisne, utemeljene zahteve za prekinitev obdelave osebnih podatkov zaradi posebnih razlogov kot tudi do ugovora obdelavi osebnih podatkov. Uporabniki imajo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

4. V namene, povezane z upravljanjem strežnikov, operater ne uporablja neposredno IP-naslovov uporabnikov. Račun Google Analytics je povezan s stranjo Window4U, zbiranje statističnih podatkov pa je naloga podjetja Google, operater ima le dostop do pripravljene različice teh podatkov.

6. PRITOŽBE

1. Prijava pritožbe naj bi vsebovala opis dogodka, ki je vzrok te pritožbe.

2. Operater pritožbo obravnava v roku 14 dni od datuma prejema pravilno sestavljene in popolne pritožbe.

3. Operater določa, da je treba pritožbe zaradi kakovosti ali pomanjkljivosti izdelkov, nabavljenih pri uporabnikih, ali zaradi nepravilne izvedbe ali neizpolnitve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, vključno s postopkom dostave in namestitve izdelka, nasloviti neposredno na uporabnika.

7. PRENEHANJE POGODBE

1. Zadevna pogodba o izvajanju storitev se sklene za nedoločen čas z možnostjo odpovedi brez odpovednega roka s strani uporabnika. Operater lahko odpove zgoraj omenjeno pogodbo v primeru bistvene kršitve pravnega reda ali določil tega pravilnika. Odpovedni rok je 7 dni.

2. Izjavo o odpovedi pogodbe lahko uporabnik poda pisno na naslov operaterja ali pošlje po elektronski pošti na naslov poczta@ekookna.pl

8. KONČNE DOLOČBE

1. Operater si pridržuje pravico do spremembe tega pravilnika.  

2. Spremembe pravilnika pričnejo veljati v roku, ki ga določi operater, ta rok pa ne sme biti krajši od 7 dni od datuma obvestila o spremembah in od datuma pošiljanja ustreznega sporočila uporabnikom.

3. Če uporabnik ne odobri novega pravilnika, lahko odpove pogodbo in si tako onemogoči nadaljnjo uporabo konfiguratorja v skladu z točko 7, podtočko 1.

4. V vseh zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se smiselno uporabljajo določbe civilnega zakonika, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskem zagotavljanju storitev, Zakona o varstvu konkurence in potrošnikov ter drugih poljskih zakonov.

5. Za reševanje sporov med pogodbenimi strankami je pristojno sodišče, na območju katerega je sedež operaterja.

Ta pravilnik velja od 30. 10. 2019.

9. KONČNE DOLOČBE, SPREMEMBE PRAVILNIKA

Pravilnik začne veljati 20. 5. 2018, kakor je bil pozneje spremenjen, spremembe in popravki so navedeni v 9. poglavju tega pravilnika.

 

 

10. Končne določbe, spremembe politike zasebnosti

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe te politike.

Práva vyplývajúce z ustanovení smernice o HDP

Právo na doplnenie údajov

 

V súlade so zápisom v článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžitú opravu svojich osobných údajov.

Na začatie procesu opravy údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo na odstránenie údajov („právo zostať zabudnutým“)

 

V súlade so zápisom v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžité odstránenie svojich osobných údajov.

Na začatie procesu odstraňovania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

V súlade so zápisom v článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Na začatie procesu obmedzenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo na prenesenie údajov

 

V súlade so zápisom v článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu prenesenie svojich osobných údajov.

Na začatie procesu prenášania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo namietať

 

V súlade so zápisom v článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu ukončenie spracúvania svojich osobných údajov.

Na začatie procesu ukončenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Súhlas so spracúvaním údajov.

 

s ohľadom na súčasnú a budúcu spoluprácu pri rešpektovaní vašich práv podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (označované ako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ alebo „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) , ako aj podľa zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb, o telekomunikáciách z 16. júla 2004 a o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018 si prečítajte nasledujúce informácie.

 

Informácie o zákazníkovi

Informácia o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácia o spracúvaní vašich náborových údajov

Kontakt s inšpektorom ochrany osobných údajov

Obsah nariadenia o GDPR