Eko-Okna S.A. – směrnice GDPR

Vážený zákazníku, rádi bychom s vámi sdíleli informace o premiérách našich nových výrobků, časově omezených akcích a rovněž o dalších událostech souvisejících s provozem firmy Eko-Okna S.A. S přihlédnutím k tomu bychom vám chtěli doporučit, abyste nám zaslali svoji e-mailovou adresu prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na adresu elektronické pošty, kterou nám uvedete, bude doručená zpráva, pomocí níž budete moci snadno vyjádřit svůj souhlas (nebo nesouhlas) se zpracováním osobních údajů v oblasti marketingových akcí prováděných naší firmou. Více informací najdete v dolní sekci této internetové stránky.

Souhlas se zpracováním údajů

Právo na opravu údajů

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžitou opravu osobních údajů, které se jich týkají. Pro zahájení procesu opravy údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

Právo na odstranění údajů („právo být zapomenut“).

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžité odstranění jejich osobních údajů. Pro zahájení procesu odstranění údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

Právo na omezení zpracování

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce omezení zpracování jejich osobních údajů. Pro zahájení procesu omezení zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

Právo na přenositelnost údajů.

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů oprávněny uplatnit právo na přenositelnost jejich osobních údajů do jiného systému. Pro zahájení procesu přenosu údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

Právo vznést námitku.

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce ukončení zpracování jejich osobních údajů. Pro zahájení procesu vznesení námitky proti zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.