Eko-Okna S.A - Dyrektywa RODO

Szanowny Kliencie, z ogromną przyjemnością chcielibyśmy dzielić się z Pani/Panem informacjami odnośnie premier naszych nowych produktów, czasowych promocji oraz innymi wydarzeniami związanymi z funkcjonowaniem firmy Eko-Okna S.A. W związku z tym gorąco namawiamy Pani/Pana do wysłania swojego adresu e-mail za pomocą poniższego formularza. Na wskazany przez Pani/Pana adres poczty elektronicznej przyjdzie wiadomość, za pomocą której w łatwy sposób będą mogli Państwo wyrazić zgodę (lub nie) na przetwarzanie danych osobowych w zakresie działań marketingowych realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdzie Pani/Pan w dolnej sekcji niniejszej strony internetowej.

Zgoda na przetwarzanie danych

Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z zapisami w artykule 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych. Aby rozpocząć proces prostowania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

Prawo do usunięcia danych ( "prawo do bycia zapomnianym" )

Zgodnie z zapisami w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora natychmiastowego usunięcia ich danych osobowych. Aby rozpocząć proces usuwania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z zapisami w artykule 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. Aby rozpocząć proces ograniczania przetwarzania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z zapisami w artykule 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora przeniesienia ich danych osobowych do innego systemu. Aby rozpocząć proces przenoszenia danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z zapisami w artykule 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Aby rozpocząć proces wnoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.