Eko-Okna S.A.: GDPR

Geachte klant, met veel genoegen zouden we informatie met u delen over onze nieuwe producten, tijdelijke aanbiedingen en andere evenementen met betrekking tot het bedrijf Eko-Okna S.A. Daarom bevelen we u van harte aan om ons uw e-mailadres op te sturen via van het onderstaand formulier. Op het door u aangegeven e-mailadres komt er dan een bericht aan de hand waarvan u gemakkelijk uw toestemming kan geven (of weigeren) om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de marketingactiviteiten die door ons bedrijf worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u onderaan deze webpagina.

Toestemming voor gegevensverwerking.

Recht op verwijdering van gegevens („recht om vergeten te worden”).

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren. Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verbeteren, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

Right to erasure ( "right to be forgotten" )

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen. Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verwijderen dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

Recht op het beperken van de verwerking.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken. Om de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te beperken, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

Recht op overdracht van gegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens over te dragen naar een ander systeem. Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen over te dragen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

Recht op bezwaar

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens stop te zetten. Om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.