Eko-Okna S.A – nariadenie GDPR

Vážení klienti, s veľkou radosťou by sme sa s Vami chceli podeliť o informácie, ktoré sa týkajú našich nových produktov, časovo obmedzených akcií a iných udalostí spojených s fungovaním spoločnosti Eko-Okna S.A. V tejto súvislosti by sme Vás radi požiadali o odoslanie Vašej e-mailovej adresy prostredníctvom formulára uvedeného nižšie. Na e-mail, ktorý uvediete, dostanete správu, pomocou ktorej budete môcť jednoduchým spôsobom potvrdiť (alebo nepotvrdiť) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci marketingových činností realizovaných našou spoločnosťou. Viac informácií nájdete v dolnej časti tejto internetovej stránky.

Súhlas so spracúvaním údajov.

Právo na doplnenie údajov

V súlade so zápisom v článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžitú opravu svojich osobných údajov. Na začatie procesu opravy údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo na odstránenie údajov („právo zostať zabudnutým“)

V súlade so zápisom v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžité odstránenie svojich osobných údajov. Na začatie procesu odstraňovania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo na obmedzenie spracúvania

V súlade so zápisom v článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Na začatie procesu obmedzenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo na prenesenie údajov

V súlade so zápisom v článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu prenesenie svojich osobných údajov. Na začatie procesu prenášania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

Právo namietať

V súlade so zápisom v článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu ukončenie spracúvania svojich osobných údajov. Na začatie procesu ukončenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”