Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych - sklep EKO.eu


Szanowny Kliencie,

Szanując Państwa prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku skorzystania z usług EKO-OKNA S.A. przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko
 2. Numer RCP ( opcjonalnie dla pracowników )
 3. Firma ( opcjonalnie )
 4. NIP UE
 5. Adres
 6. Uzupełnienie adresu ( opcjonalnie )
 7. Kod pocztowy
 8. Miasto
 9. Kraj
 10. Telefon
 11. Adres e-mail
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie może w znacznym stopniu uniemożliwić wykonanie zleconych czynności. Dlatego EKO-OKNA S.A. prosi o wskazanie pełnych danych, zgodnie z przedstawioną informacją.

Zebrane dane osobowe przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. dla celów związanych z:

 1. Realizacją ( umowy, zlecenia, usługi zakupu towarów ), której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( … ):
  1. Sprzedaż towarów spożywczych;
  2. Dostarczenie towarów do miejsca zamieszkania ( miejsca docelowego );
  3. Promocje, dostępne towary;
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust. 1 litera b RODO.
 2. Procesem fakturowania i rozliczania:
  1. przygotowanie rozliczeń,
  2. faktur, dowodów zapłaty
  3. pozostałych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i odebranie towaru.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Procesem rozpatrywania reklamacji
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić EKO-OKNA S.A i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej lub na adres mailowy sklepu ekosklep@ekookna.pl.

W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej wymienionego Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej, ( Policja, Prokuratura, Sąd, Inspekcja Pracy) oraz firmą kurierskim, które będą realizowały usługę dostarczenia zakupionego towar.

W przypadku wystąpienia możliwych roszczeń na zlecenie Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane także kancelarii prawnej.

Informujemy również, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics” opracowane przez firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały opisane w polityce prywatności, którą możecie Państwo znaleźć na stronie www.rodo.ekookna.pl