Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych - Rekrutacja


Szanowni Państwo,

Szanując Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Zgodnie zobowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom marketingowym, firmom realizującym kampanie marketingowe e-mail oraz zarządzającymi bazami adresów e-mail, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy również, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics” opracowane przez firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone.

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.
W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody, dane osobowe przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. dla celów związanych z:
  1. Realizacją procesu rekrutacyjnego ( przyszłych procesów rekrutacyjnych ):
    • wykorzystanie mojego adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęć do celów identyfikacyjnych ( kart RCP) pozostałych danych wymaganych prawnie przez KP,
    Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy.
  2. Realizacją i świadczeniem usług drogą elektroniczną w szczególności poczty elektronicznej środkami komunikacji elektronicznej:
    • kontakt telefoniczny z osobami prawnymi oraz fizycznymi w kwestiach związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.
    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa (np. adres IP) dotyczące osób odwiedzających serwis internetowy Eko-Okna S.A., zebrane za pomocą wyżej wspomnianego narzędzia „Google Analytics”, wykorzystujemy przede wszystkim w celu analizy ruchu sieciowego (do celów statystycznych).

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i może ją Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Zgodę na wykorzystania plików „cookie” do analizy ruchu sieciowego mogą Państwo udzielić po wejściu na stronę internetową firmy Eko-Okna S.A. Mają Państwo również prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe do celów związanych z procesem rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów ( CV ). Dane osobowe wizerunkowe związane z procesem marketingowym ( wykorzystanie wizerunku zdjęć, na stronie internetowej, portale społecznościowe, materiały promocyjne ) będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od ustania stosunku pracy.
Elektroniczny formularz wyrażenia (lub wycofania) zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej rodo.ekookna.pl