Práva vyplývající z ustanovení směrnice o HDP

Právo na opravu údajů

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžitou opravu osobních údajů, které se jich týkají.

Pro zahájení procesu opravy údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na odstranění údajů („právo být zapomenut“).

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžité odstranění jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu odstranění údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na omezení zpracování

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce omezení zpracování jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu omezení zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na přenositelnost údajů.

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů oprávněny uplatnit právo na přenositelnost jejich osobních údajů do jiného systému.

Pro zahájení procesu přenosu údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo vznést námitku.

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce ukončení zpracování jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu vznesení námitky proti zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Souhlas se zpracováním údajů

 

s ohledem na dosavadní a budoucí spolupráci a Vaše právo na ochranu osobních údajů, které vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně údajů“), dále ze zákonů ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon a dále ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů, prosíme, abyste se seznámili s níže uvedenými informacemi.

 

Informace o zákazníkovi

Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování náborových údajů.

Kontakt s inspektorem pro ochranu osobních údajů

Obsah nařízení GDPR